Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycyjna 2016

W trosce o zachowanie, udokumentowanie i możliwość upowszechnienia spuścizny artystycznej po wybitnym twórcy ludowym reprezentującym południowy region Kaszub – Józefie Chełmowskim z Brus – Jaglii,  Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach  podjęło się w 2016 r. realizacji kilkuletniego programu muzealnego, poświęconego zbadaniu i zinwentaryzowaniu dziedzictwa twórczego artysty. Jego I etap stanowi projekt:

Józef Chełmowski. Kwerenda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych. Przywrócenie do domeny publicznej

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna.

Celem projektu jest dokumentacja  i archiwizacja fenomenu twórczości ostatniego, autentycznego twórcy ludowego z terenu Kaszub, skupiona na tej części spuścizny, zachowanej w zbiorach i kolekcjach prywatnych właścicieli, niedostępnej  szerszemu gronu odbiorców. Niepowtarzalne rzeźby, płaskorzeźby, kapliczki przydrożne i ogrodowe, obrazy na szkle, desce, płótnie, drewniane zabawki i instrumenty – wykonane dla licznie odwiedzających Józefa Chełmowskiego w Jagliach gości, rozproszyły się po Polsce i świecie, znajdując nowe miejsce często jako kaszubski ślad w etnograficznych kolekcjach polskiej sztuki ludowej, pamiątka przyjaźni z Twórcą, czy też dokument wakacyjnych podróży po Kaszubach.

Józef Chełmowski, ur. w 1934 r. w Brusach był wybitnym nosicielem tradycyjnych wartości własnego regionu i zasad ludowej estetyki, człowiekiem o niezwykłej osobowości i wszechstronnych zainteresowaniach; rzeźbiarz, malarz, konstruktor, filozof, kolekcjoner zabytków kultury materialnej i folkloru. Od 1978 r był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego dokonania w dziedzinie twórczości ludowej doceniono w formie nagrody im. O. Kolberga w1995 r, Pomorskiej Nagrody Artystycznej w 2004 r. oraz Medalu Gloria Artis w 2006 r. Zmarł w 2013 r., pozostawiając po sobie unikalny dorobek twórczy, odzwierciedlający jego specyficzny odbiór świata, do tej pory nie zbadany i nie utrwalony. Dziedzictwo Jego pracowitego, twórczego życia pozostało w domu rodzinnym, w zbiorach muzealnych, innych instytucji kultury oraz w kolekcjach prywatnych. Projekt zakłada inwentaryzacyjne badania tej części spuścizny, najbardziej ukrytej, rozproszonej, szerzej nieznanej, kolekcjonowanej indywidualnie niezależnie od obiektów, które trafiły do zbiorów muzealnych.

Rezultatem projektu będzie przywrócenie jak największej części tego dorobku do domeny publicznej w formie stworzonej w tym celu niniejszej strony internetowej, pełniącej funkcję monograficznej ekspozycji on – line, służącej upowszechnianiu twórczości Józefa Chełmowskiego, którego twórczość reprezentuje wyjątkowe wartości kulturowe regionu Kaszub.

Za pośrednictwem niniejszej strony zwracamy się do kolekcjonerów – miłośników sztuki ludowej i prywatnych właścicieli dzieł autorstwa Józefa Chełmowskiego o kontakt z muzeum w Chojnicach i umożliwienie sporządzenia dokumentacji opisowej i fotograficznej posiadanych prac przez muzealników, celem powiększenia katalogu dzieł Twórcy.

Formularz zgłoszenia znajduje się w zakładce: Kontakt.