Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

Kontakt

Za pośrednictwem niniejszej strony zwracamy się do kolekcjonerów – miłośników sztuki ludowej i prywatnych właścicieli dzieł autorstwa Józefa Chełmowskiego o kontakt z Muzeum Historyczno – Etnograficznym im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach i umożliwienie sporządzenia dokumentacji opisowej i fotograficznej posiadanych prac przez muzealników, celem uzupełnienia i powiększenia katalogu dzieł Twórcy.

Muzeum Historyczno-Etnograficzne
im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice

muzeum@chojnicemuzeum.pl

Mój koń